bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Statut

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce zostało utworzone Uchwałą 25/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r. 

CKZiU w Ostrołęce ma siedzibę w Ostrołęce przy ulicy Parkowej 6 (budynek po Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce). Organem prowadzącym CKZiU w Ostrołęce jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. CKZiU w Ostrołęce działa na podstawie statutu nadanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce jest zespołem, w skład którego wchodzą publiczne szkoły:

  • Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna w Ostrołęce
  • Szkoła Policealna w Ostrołęce
  • oraz publiczna placówka

  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrołęce

CKZiU w Ostrołęce jest placówką umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Statut CKZiU w Ostrołęce   Statut CKZiU 

Statut MSSP w Ostrołęce   Statut CKZiU 

Statut CKU w Ostrołęce   Statut MSSPdD w Ostrolece Opublikował: Krzysztof Laszczkowski
Publikacja dnia: 15.11.2022
Podpisał: Krzysztof Laszczkowski
Dokument z dnia: 15.11.2022
Dokument oglądany razy: 3 605